Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.kodl-ploty.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Toto zboží může vrátit s podmínkou nepoškození, bez známek užívání, v původním obalu. Po obdržení zboží je zákazníkovi vrácena cena za zboží.
 • V případě nevyzvednutí objednané zásilky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží - souhlasem s obchodními podmínkami zákazník souhlasí s tímto ujednáním.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

 • zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je ihned informován)
 • v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář)
 • v případech opakovaného nevyzvednutí zásilek

Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.kodl-ploty.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Reklamační řád internetového obchodu www.kodl-ploty.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.